عکس سرباز

کارکنان وظیفه فراری متاهل مشمول کسر خدمت شدند

کارکنان وظیفه فراری متاهل مشمول کسر خدمت شدند سازمان وظیفه عمومی فراجا: 🔹سربازان متاهلی که بعداز تاریخ یکم آذر ماه سال ۹۹ به خدمت سربازی اعزام شده‌اند، از دو ماه ...