تصادف
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان:

فوت سه نفر در سانحه رانندگی

سرهنگ محمود شهرکی رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان از فوت ۳ نفر در سانحه رانندگی خبر داد. 🔸سرهنگ شهرکی ادامه‌داد: در ساعت ۱۸۳۰ یوم جاری در محور گنبد اینچه ...