تحرک150

اجاره‌نشینی هم برای جوانان ایرانی آرزو شده است

با توجه به وضعیت تورم کشور این ۱۰ برابر شدن وام ازدواج و رسیدن آن به رقم ۷۰ میلیون تومان این مدل مشوق‌های مقطعی آنچنان کمک ارزشمندی به ازدواج نمی‌کند. بار‌ها در فصل بودجه پیشنهاد تبدیل این مدل پرداخت‌ها را به پرداخت‌های بلند مدت داده‌ایم، اما عملی نشده است. این مدل بدهکار کردن جوانان تا کی می‌تواند ادامه داشته باشد و حتی ممکن است یک زوج جوان با وام ۱۰۰ میلیون تومانی هم نتوانند زندگی خود را آغاز کنند.