کارگر

لایحه اصلاح قانون کار،

متاسفانه زخم دستمزد نامتعادل ۱۴۰۲ برای کارگران همچنان تازه بود و جدیدا مسئولین بحثی دیگر را تحت عنوان " اصلاح قانون کار" بیان کردند! 🔸آنچه که دست اندرکاران  به نام ...
عکس

سردرگمی مردم در صف نان کارتی!

حسن زندی به نقل ازکسب و کار نیوز _ تجهیز نانوایی ها به کارتخوان هوشمند مدتی است اجرایی شده است. این در حالی است که مشاهدات میدانی نشان می دهد ...